Høringssvar fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)