Høringssvar fra Revisorforeningen

Dato: 08.12.2021

Hei

Vedlagt følger Revisorforeningens høringssvar.

Mvh

Paal Braanaas

Rådgiver

Telefon 900 40 951

Vedlegg