Høringssvar fra Stavanger kommune

Dato: 07.01.2022

Høringssvar fra Stavanger kommune – Nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger Deres ref: 21/3144

Vi viser til Finansdepartementets høring datert 7. oktober 2021.

Stavanger kommune sine høringsmerknader knytter seg til bruk av matrikkeldata og konsekvenser dette har for matrikkelen og kommunene som lokal matrikkelmyndighet.

I tillegg vil Stavanger kommune også gjøre oppmerksom på at de støtter KS sitt innsendte høringsforslag som tar for seg konsekvenser for eiendomsskatt.

Vedlegg