Høringssvar fra NTL Skatt

Dato: 07.01.2022

Vedlagt følger NTL Skatts uttalelse

Vedlegg