Høringssvar fra Norsk Hyttelag

Dato: 06.01.2022

Det vises til departementets høringsnotat 21/3144 datert 07.10.2021 om nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger. Norsk Hyttelag sender med dette over våre innspill til høringen (se vedlegg).

Kontakt gjerne generalsekretær Audun Bringsvor for nærmere informasjon eller utfyllende opplysninger.

Mvh
Norsk Hyttelag

Audun Bringsvor
Generalsekretær

Tel 900 71 826
E-post audun@hytta.no

Vedlegg