Høringssvar fra Sarpsborg kommune

Dato: 06.01.2022

Sarpsborg kommune støtter forslaget om at det innføres et nytt system for vedsettelse av fritidsboliger. Likebehandling av skatteytere og fritidsboliger i samme område er viktig.

Sarpsborg kommune støtter KS sin uttalelse til høringsnotatet.