Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Høring om egen pensjonskonto

Dato: 21.02.2018

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.