Høringssvar fra Regjeringsadvokaten

Høring om egen pensjonskonto

Dato: 20.02.2018

Svartype: Ønsker ikke kommentere

Regjeringsadvokaten har ut fra sitt ansvarsområde ikke merknader til høringen.