Høringssvar fra Thore Hagen. EL og IT

Ansatt min. 12 mnd. for åvære med i beregningen.

Dato: 26.11.2017

Svartype: Med merknad

Jeg ser det som svært urimelig det å måtte være ansatt i 12 mnd. i en bedrift for å være med i beregningsgrunnlaget for pensjon i en bedrift. Da tenker jeg spesielt på en lærling med kontrakt, skal måttre vente i ett år for å være med i bedriftens pensjonsordning.