Høringssvar fra Vaksdal kommune

HHøyringssvar om eigedomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk - Vaksdal kommune

Dato: 18.09.2015

Svartype: Med merknad

vedlagt er høyringssvar frå Vaksdal kommune