Høringssvar fra Granvin herad

Høyringsfråsegn - eigedomsskattlegging av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 18.09.2015

Svartype: Med merknad

Sjå vedlegg.

Vedlegg