Høringssvar fra Skedsmo kommune

Skedsmo kommunes høringssvar til høringsnotat om endring i eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 26.08.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg