Høringssvar fra Fyresdal kommune

Høyring - om eigrdomsskatt av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 15.09.2015

Svartype: Med merknad

 Fyresdal kommune støttar resolusjonane gitt av LVK og KS om forslaget til endringar i reglane om eigedomsskatt på verk og bruk.

Fyresdal kommune ber Regjeringa forkaste forslaget til endringar i reglane om eigedomsskatt på verk og bruk.