Høringssvar fra Seljord kommune

Høyringsuttale om eigedomsbeskattning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 10.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg