Høringssvar fra Energi Norge

Høring - eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 18.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger uttalelse fra Energi Norge

Vedlegg