Høringssvar fra Odda kommune

Høringsuttalelse - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 16.09.2015

Svartype: Med merknad

Odda kommune støtter ikke forslaget til endringer i reglene om eiendomsskatt, og viser til vedlagte saksframlegg for våre kommentarer.

Vedlegg