Høringssvar fra Statistisk sentralbyrå

Høringssvar - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 07.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg