Forsiden

Høringssvar fra Vefsn kommune

Høring Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv i verke og bruk

Dato: 19.08.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg