Forsiden

Høringssvar fra Nissedal kommune

Høyringsuttale om endring av eigedomsskatt på produksjonsmedel i verk og bruk

Dato: 14.09.2015

Svartype: Med merknad

Nissedal kommune ber Regjeringa forkaste forslaget til endringar i reglane om eigedomsskatt på verk og bruk.

Vedlegg