Høringssvar fra Norges Skogeierforbund

Høringsuttalelse om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 19.08.2015

Svartype: Med merknad

 Det vises til vedlagt brev

Vedlegg