Høringssvar fra Vågå kommune

Høyringsutale eigedomsskatt av arbeidsmaskinar mm. i verk og bruk

Dato: 02.09.2015

Svartype: Med merknad

Endringane det er gjort framlegg om vil for Vågå kommune sin del føre til eit inntektstap på kring 2 millionar årleg. Dette er ein vesentleg del av den totale eigedomsskatten, og som gjer det mogleg å tilby gode tilbod for innbyggjarane i kommunen.

 

Vågå kommune ynskjer ikkje at det vert gjort endringar i eigedomskattelova. Produksjonsutstyr og installasjonar må fortsatt inngå i skattegrunnlaget.

 

Vedlagt høyringsutale frå Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LVK) støttes av Vågå kommune.

Vedlegg