Høringssvar fra Averøy kommune

Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i eiendomsskatteloven som omfatter verker og bruk - Averøy kommune

Dato: 10.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg