Høringssvar fra Lørenskog kommune

Høringsuttalelse vedtatt i kommunestyret i Lørenskog kommune

Dato: 11.09.2015

Svartype: Med merknad

Kommunestyret i Lørenskog kommune støtter ikke forslag til endringer i regelverket for beregning av eiendomsskatt på verker og bruk. De foreslåtte endringene vil medføre en betydelig inntektssvikt for kommuner som har innført dette og svekker i tillegg det lokale folkestyret.

Vedtatt i sak 73/15 i kommunestyremøtet i Lørenskog 09.09.2015.