Forsiden

Høringssvar fra Ringebu kommune

Høring vedrørende eiendomsskatt (uttalelse fra Ringebu kommune)

Dato: 18.09.2015

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelsen følger som vedlegg i brevs form. 

Vedlegg