Høringssvar fra Norges Eiendomsmeglerforbund

Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 17.09.2015

Svartype: Ønsker ikke kommentere