Høringssvar fra Stord kommune

EIGEDOMSSKATTELOVA - HØYRING ENDRINGAR I LOVVERK

Dato: 14.09.2015

Svartype: Med merknad

Sjå vedlegg

Vedlegg