Forsiden

Høringssvar fra Tysvær kommune

Eigedomsskatteloven - høyring endringar i lovverk

Dato: 11.09.2015

Svartype: Med merknad

Høyringssvaret i eige vedlegg.

Vedlegg