Forsiden

Høringssvar fra Engerdal kommune

Endringer i eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verker og bruk - Høring

Dato: 18.09.2015

Svartype: Med merknad

Kommunestyret i Engerdal kommune har i sitt møte 17.09.2015 gjort flg. vedtak i sak 15/57 (se vedlegg):

Vedlegg