Høringssvar fra Bedriftsforbundet

Svar på høring om eiendomsbeskatning av arb.maskiner ms. i verk og bruk

Dato: 18.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg