Høringssvar fra Gjerdrum kommune

Høringssvar - om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 17.09.2015

Svartype: Med merknad

Gjerdrum kommune støtter alternativ 2

Vedlegg