Forsiden

Høringssvar fra Drangedal kommune

Uttalelse fra Drangedal kommune til departementets forslag til endringer i reglene om eiendomsskatt på verk og bruk.

Dato: 18.09.2015

Svartype: Med merknad

Drangedal kommune viser til uttalelse av 31.08.2015 fra LVK til endringer i reglene om eiendomsskatt på verk og bruk.

 

Drangedal kommune støtter uttalelse/høringssvar fra LVK.