Høringssvar fra Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)

Finansdepartementets notat 18. juni 2015 om eiendomsskatt på verk og bruk - høringsuttalelse fra Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)

Dato: 01.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg