Høringssvar fra Kommunesektorens Organisasjon (KS)

Høringsuttalelse fra KS til Finansdepartementets forslag om å fjerne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner i verk og bruk

Dato: 21.08.2015

Svartype: Med merknad

Se vedlegg

Vedlegg