Forsiden

Høringssvar fra Øyer kommune

Høring - eiendomsbeskatning verk og bruk

Dato: 18.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt er Øyer kommunes svar på høringsnotat. Det tas forbehold om endelig vedtak i Kommunestyret.

 

 

Vedlegg