Høringssvar fra Sel kommune

Hørringsuttalelse fra Sel kommune til Finansdepartementes forslag om å fjerne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner i verk og bruk.

Dato: 10.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg