Forsiden

Høringssvar fra Gausdal kommune

Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 25.09.2015

Svartype: Med merknad

Viser til tidligere innsendt foreløpig uttalelse fra formannskapet. Vedlagt er vedtaket fra kommunestyret 24.09.15.

Vedlegg