Høringssvar fra Gausdal kommune

HØRING OM EIENDOMSBESKATNING AV ARBEIDSMASKINER MV. I VERK OG BRUK

Dato: 25.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Gausdal kommune etter behandling i kommunestyret 24.09.15

Vedlegg