Forsiden

Høringssvar fra Svelvik kommune

Høringssvar fra Svelvik kommune

Dato: 09.09.2015

Svartype: Med merknad

 Svelvik kommune støtter at det gjøres endringer i beskatning av verk og bruk

Svelvik kommune foretrekker alternativ 2 i høringsutkastet, hvor verk og bruk fjernes som eget utskrivningsalternativ og beskattes som annen næringseiendom.