Høringssvar fra Ål kommune

Høyringssvar frå Ål kommune - Eigedomsbeskatning av arbeidsmaskiner m.v. i verk og bruk

Dato: 16.09.2015

Svartype: Med merknad

Som vedlegg følgjer Ål kommune sitt høyringssvar til Eigedomsbeskatning av arbeidsmaskiner m.v. i verk og bruk

Vedlegg