Forsiden

Høringssvar fra Bondelagets Servicekontor AS

Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 18.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Bondelagets høringssvar i eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. 

Vedlegg