Høringssvar fra Alvdal kommune

Eiendomsskatt - arbeidsmaskiner i verk og bruk

Dato: 18.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger melding om vedtak og særutskrift fra Alvdal formannskaps møte 17.9.2015 - høringsuttalelse.

 

Mvh

Toril E. Steien

Vedlegg