Forsiden

Høringssvar fra Hemne kommune

Høring - endring i lov om eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner i verk og bruk

Dato: 27.08.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt høringssvar fra Hemne kommune

 

Vedlegg