Høringssvar fra Marnardal kommune

Høringssvar fra Marnardal kommune

Dato: 09.09.2015

Svartype: Med merknad

Viser til vedlagte høringssvar fra Marnardal kommunestyre, vedtatt 8.9.15. Marnardal kommunestyre støtter resolusjon fra LVKs landsmøte i Kr.sand 21.08.15, og ber Regjeringen forkaste forslaget til endringer i reglene om eiendomsskatt på verk og bruk.

Vedlegg