Høringssvar fra Giske kommune

Forslag om å fjerne eigedomsskatt på produksjonsutstyr mv i verk og bruk

Dato: 17.09.2015

Svartype: Med merknad

Sjå eige vedlegg.

Vedlegg