Høringssvar fra Trondheim kommune

Høring om endring av eiendomsskatteloven

Dato: 27.08.2015

Svartype: Med merknad

Viser til vedlegg: Utskrift fra møteprtokoll for formannskapet i Trondheim kommune.

Vedlegg