Forsiden

Høringssvar fra Sørfold kommune (Sørfold Formannskap)

Høringssvar fra Sørfold kommune - Eiendomsbeskatning arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk.

Dato: 04.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringssvar fra Sørfold kommune - Eiendomsbeskatning arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. Godkjent av Sørfold formansskap den 25.08.2015.

Vedlegg