Forsiden

Høringssvar fra Nettverk av Petroleumskommunar (NPK)

Høringsuttalelse til forslag om å fjerne eiendomsskatt på verk og bruk

Dato: 01.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg