Forsiden

Høringssvar fra Harstad kommune

Høringsuttalelse fra Harstad kommune til Finansdepartementets forslg om endring av eiendomsskatteloven.

Dato: 17.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg