Høringssvar fra NHO

Høring - eiendomsskatt på maskiner i verk og bruk

Dato: 16.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg