Høringssvar fra Øygarden kommune

Høyringssvar vedr. eigedomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 16.09.2015

Svartype: Med merknad

Sjå vedlagt høyringssak frå Øygarden kommune.

Vedlegg